Η KC Protect, με έδρα την Ελλάδα, ειδικεύεται από το 2014 στον τομέα της Ασφάλειας Υψηλών Προσώπων, της Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας και της Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές ιδιωτικής ασφάλειας προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης/ιδιώτη.