Σεμινάριο εκπαίδευσης οδηγών ασφαλείας  (VIP Transportation )

Basic VIP transportation   (lvl 1)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  3 ημέρες  (30 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό,
μπλουζάκι Kcprotect Academy, όχημα πρακτικής εξάσκησης
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκινήτου
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 4 άτομα / μέγιστος 8
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·

Advanced VIP transportation   (lvl 2)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  7 ημέρες  (70 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό,
μπλουζάκι Kcprotect Academy, όχημα πρακτικής εξάσκησης
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκινήτου, προηγούμενη πιστοποιημένη βασική
εκπαίδευση στο αντικείμενο
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 4 άτομα / μέγιστος 8
άτομα
· Πιστοποίηση: Πιστοποιητικό εκπαίδευσης
·


Παρατηρήσεις:
1. Στα παραπάνω προγράμματα μπορεί να τροποποιηθεί η ύλη τους για κλειστά ιδιωτικά
group
2. Απευθύνονται κυρίως σε άτομα που ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον
τομέα της μεταφοράς υψηλών προσώπων
Φόρμα
επικοινωνίας