Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας υψηλών προσώπων σε
ιδιώτες ή εταιρίες, κάνοντας χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας,
ενώ το προσωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο 
πλήρως, σε αντικείμενα προσωποφύλαξης σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

· Τον έλεγχο επιπέδου ασφαλείας (οικίας/ γραφείων)
· Την δημιουργία και οργάνωση σχολείων ασφαλείας
· Την οργάνωση ομάδος ασφαλείας για την προσωποφύλαξης ιδιωτών
· Την παροχή άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού προσωποφύλαξης ή
χειρισμού τεχνολογικού εξοπλισμού
· Την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού
· Υπηρεσίες ασφαλείας με χρήση droneς