Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες μετακίνησης προσώπων σε ιδιώτες ή
εταιρίες, καθώς και μεταφορά αντικειμένων υψηλής αξίας, με χρήση δικών
μας μεταφορικών μέσων είτε με παροχή μέσων του πελάτη
Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

· Την σχεδίαση και οργάνωση προγράμματος μετακίνησης / μεταφοράς
· Παροχή άρτια εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων οδηγών
· Παροχή μέσων μετακίνησης / μεταφοράς κάθε είδος (χερσαία, εναέρια ή
θάλασσα)