Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε ιδιώτες ή εταιρίες.
Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

· Την οργάνωση και εποπτεία ομάδας ασφαλείας
· Την μελέτη επιπέδου ασφαλείας κτηρίων
· Την σύνταξη σχεδίου ασφαλείας προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη
· Την αναβάθμιση και παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού ασφαλείας (πόρτες,
κλειδαριές, κάμερες, συναγερμούς)
· Έλεγχο αλληλογραφίας
· Χρήση ελικοπτέρου Drone