Σεμινάριο αυτοάμυνας  

Basic  (lvl 1)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  6 ημέρες  (30 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: καφέ-νερό, μπλουζάκι Kcprotect Academy
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας, βεβαίωση
παθολόγου για αθλητικούς σκοπούς
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 15
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·
Advanced  (lvl 2)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  6 ημέρες  (30 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: καφέ-νερό, μπλουζάκι Kcprotect Academy
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας, βεβαίωση
παθολόγου για αθλητικούς σκοπούς, παρακολούθηση σεμιναρίου lvl 1
από Kcprotect
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 15
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·
Expert  (lvl 3)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  6 ημέρες  (30 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: καφέ-νερό, μπλουζάκι Kcprotect Academy
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας, βεβαίωση
παθολόγου για αθλητικούς σκοπούς, παρακολούθηση σεμιναρίου lvl 2
από Kcprotect
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 15
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·


Παρατηρήσεις:
1. Στα παραπάνω προγράμματα μπορεί να τροποποιηθεί η ύλη τους ή ακόμα και να
δημιουργηθεί καινούρια ύλη για ειδικά group
2. Απευθύνονται σε οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την αυτοάμυνα
Φόρμα
επικοινωνίας