Σεμινάριο χειρισμού πυροβόλων όπλων
 
Basic weapon handling  (lvl 1)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  2 ημέρες  (20 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, πιστόλι ρεαλιστικής
προσομοίωσης, καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό, μπλουζάκι Kcprotect
Academy
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 16ο έτος ηλικίας (με έγγραφη
συναίνεση και συνοδεία κηδεμόνα), λευκό ποινικό μητρώο
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 20
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·


Advanced weapon handling  (lvl 2)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  7 ημέρες  (70 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, πιστόλι, 350 φυσίγγια,
καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό, μπλουζάκι Kcprotect Academy
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας, λευκό ποινικό
μητρώο, εγγραφή σε σκοπευτικό σύλλογο, βασική εκπαίδευση
χειρισμού όπλων
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 15
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·


 
Expert weapon handling  (lvl 3)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  7 ημέρες  (70 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, πιστόλι, 500 φυσίγγια,
καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό, μπλουζάκι Kcprotect Academy
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας, λευκό ποινικό
μητρώο, εγγραφή σε σκοπευτικό σύλλογο, προηγούμενη
πιστοποιημένη αναβαθμισμένη εκπαίδευση στο αντικείμενο
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 15
άτομα
· Πιστοποίηση: Πιστοποιητικό εκπαίδευσης
·


Παρατηρήσεις:
1. Στα παραπάνω προγράμματα μπορεί να τροποποιηθεί η ύλη τους για κλειστά ιδιωτικά
group
2. Απευθύνονται σε οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την εκπαίδευση
χειρισμού όπλων για αθλητικό σκοπό, καθώς και σε επαγγελματίες στον τομέα της
ασφάλειας
3. Για τα προγράμματα αυτά απαιτείται οι συμμετέχοντες να περάσουν από συνέντευξη από
τον CEO πριν την εγγραφή τους  
Φόρμα
επικοινωνίας