Σεμινάριο πρώτων βοηθειών

Basic (BLS / AED)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  1 ημέρα  (8 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 16ο έτος ηλικίας (με έγγραφη
συναίνεση και συνοδεία κηδεμόνα)
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 25
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·

Advanced (First Aid Assistant A’) 
· Διάρκεια σεμιναρίου:  2 ημέρα  (20 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 25
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·

Expert (Pre-hospital Care)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  4 ημέρα  (40 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό,
αντίγραφο βιβλιογραφίας του PHTLS (ERC)
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας, προηγούμενη
πιστοποιημένη βασική εκπαίδευση στο αντικείμενο
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 15
άτομα
· Πιστοποίηση: Πιστοποίηση εκπαίδευσης πρώτου ανταποκριτή
·

Παρατηρήσεις:
1. Στα παραπάνω προγράμματα μπορεί να τροποποιηθεί η ύλη τους για κλειστά ιδιωτικά
group
2. Απευθύνονται σε οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την εκπαίδευση
πρώτων βοηθειών, επαγγελματίες ή μη
Φόρμα
επικοινωνίας