Σεμινάριο ετοιμότητας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
(Disaster Preparedness)  

Basic
· Διάρκεια σεμιναρίου:  1 ημέρα  (8 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 25
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·
Advanced
· Διάρκεια σεμιναρίου:  2 ημέρες  (20 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό,
υλικά πρακτική εξάσκησης, μπλουζάκι Kcprotect Academy
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας, κατοχή
ατομικού σακιδίου επιβίωσης 3 ημερών, παρακολούθηση σεμιναρίου
basic από Kcprotect
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 25
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·
Expert (σχολείο επιβίωσης)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  7 ημέρες
· Παροχές εισιτηρίου: υλικά πρακτική εξάσκησης, μπλουζάκι
Kcprotect Academy
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας, κατοχή
ατομικού σακιδίου επιβίωσης 7 ημερών, παρακολούθηση σεμιναρίου
advanced από Kcprotect
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 25
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·
Παρατηρήσεις:
1. Απευθύνονται σε οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το αντικείμενο της
επιβίωσης/ διαβίωσης έκτακτης ανάγκης
Φόρμα
επικοινωνίας