Σεμινάριο εκπαίδευσης συνοδών ασφαλείας  (VIP Close Protection)

Basic VIP close protection  (lvl 1)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  4 ημέρες  (40 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό,
μπλουζάκι Kcprotect Academy
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 15
άτομα
· Πιστοποίηση: Βεβαίωση παρακολούθησης
·

Advanced VIP close protection  (lvl 2)
· Διάρκεια σεμιναρίου:  7 ημέρες  (70 ώρες)
· Παροχές εισιτηρίου: Ντοσιέ/ μπλοκ, στυλό, 50 φυσίγγια (εγγραφή σε
σκοπευτικό σύλλογο), καφέ, γεύμα/ αναψυκτικό, μπλουζάκι Kcprotect
Academy
· Όροι συμμετοχής: συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας, λευκό ποινικό
μητρώο, ενεργή εγγραφή σε σύλλογο της ΣΚΟ.Ε, προηγούμενη
πιστοποιημένη βασική εκπαίδευση στο αντικείμενο
· Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 άτομα / μέγιστος 15
άτομα
· Πιστοποίηση: Πιστοποιητικό εκπαίδευσης
·


Παρατηρήσεις:
1. Στα παραπάνω προγράμματα μπορεί να τροποποιηθεί η ύλη τους για κλειστά ιδιωτικά
group
2. Απευθύνονται κυρίως σε άτομα που ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον
τομέα της ασφάλειας υψηλών προσώπων
Φόρμα
επικοινωνίας